CONSUMER SATISFACTION SURVEY

Consumer Satisfaction SUrvey

1. Serbisyo sa tubig

1.1 Unsa katin-aw ang tubig sa inyong lugar? *
1.2 Aduna bay lasa sa chlorine ang tubig? *
1.3 Aduna bay laing baho ang tubig gawas sa chlorine? *
1.4 Gikusgon sa pressure sa inyong lugar *
1.5 24 oras ba ang pag-agas sa tubig sa inyong lugar? *
1.6 Ma-aksyonan ba dayon ang inyong mga reklamo or panginahanglan *

2. Serbisyo Publiko

2.1 Unsa ka dali sa pagbayad sa inyong Water Bill ngadto sa opisina sa BWD *
2.2 Kontento ka ba sa serbisyo sa mga empleyado sa BWD ngadto sa mga consumidor? *
2.3 Madawat ba ninyo ang Water Bill sa dili pa mag Due Date? *
2.4 Tig paminaw ka ba sa mga announcements sa BWD didto sa atong Radyo Natin? *

3. Mga Pasilidad

3.1 Limpyo ug komportable ka ba sa mga pasilidad sa opisina sa BWD *
3.2 Komportable ka ba sa among opisina mentras gahulat sa serbisyo sa mga empleyado? *

4. Overall Rating

4.1 Unsay imong ihatag nga RATE sa KINATIBOK-AN nga SERBISYO sa BWD ug sa mga empleyado niini? *